kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOT. `Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie` -

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 Maja 49. -

Zapytanie ofertowe na `Budowę i wyposażenie placu zabaw w Rydzynkach` współfinansowanego w ramach umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: `Budowa placu zabaw w Rydzynkach i Szczukwinie, gmina Tuszyn` w ramach poddziałania 19.2 `Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność` objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 18 2019
godz. 11:00

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -

Zapytanie cenowe w sprawie wykonania usługi sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TUSZYN UL. 3 MAJA 49. Zadanie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 Maja 49, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków  ZIT) 23 2019
godz. 14:00 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl