kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Remont drogi nr 106847E ul. Tysiąclecia w Tuszynie
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyKOMISJE
KADENCJA:

Nazwa Komisji Rady Symbol 

Typ Komisji

 
KOMISJA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I BUDŻETUstała
KOMISJA MIESZKANIOWAstała
KOMISJA REWIZYJNAstała
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIstała
KOMISJA STATUTOWA stała
 

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl